Έκδοση Cloud

Έκδοση Cloud


hsnm cloud
Αυτή η έκδοση είναι μια έτοιμη προς χρήση υπηρεσία για τον τελικό ιδιοκτήτη ενός hotspot. Το HSNM Cloud SaaS (Software as a Service) είναι η ιδανική λύση διαχείρισης hotspot σε χώρους εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες. Σπουδαία ευκαιρία κατάλληλη για όλους. Είναι εύκολα προσαρμόσιμη στις ανάγκες όλων και μπορούμε να τη διαχειριστούμε με απόλυτη αυτονομία χωρίς να απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης υποδομής και αρχικής εγκατάστασης μιας και πρόκειται για υπηρεσία με ετήσια συνδρομή. Μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας και να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χρήσιμων λειτουργιών μεταξύ των οποίων η διαχείριση και ο έλεγχος των συνδέσεων, απόδοση της υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο, στατιστικά χρήσης, έκδοση και εκτύπωση voucher κλπ.
Η cloud υπηρεσία αυτή, αποτελεί ενοικιαζόμενο τμήμα μιας ευρύτερης HSNM πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή είναι μόνιμα αναβαθμισμένη στην τελευταία έκδοση του λογισμικού HSNM.

Τα κύρια πλεονεκτήματα

Ο κατάλληλος χρήστης για την κατάλληλη έκδοση

  • Έτοιμη προς χρήση υπηρεσία hotspot
  • Πολύ χαμηλή αρχική επένδυση και χαμηλό ετήσιο κόστος
  • Δεν απαιτείται επαγγελματική δικτυακή γνώση καθώς όλο το τεχνικό κομμάτι αναλαμβάνεται από τους τεχνικούς μας
  • Περιλαμβάνεται παραμετροποίηση της εμφάνισης και ρύθμιση του Mikrotik router
  • Πρόσβαση του διευθυντή του hotspot μέσω web και πίνακας ελέγχου της λειτουργίας hotspot και της δραστηριότητας του κάθε χρήστη
  • Καλή προοπτική εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη του τοπικού hotspot και επιχειρηματική ευκαιρία για να προσελκύσουμε πελάτες


Εποπτεύστε τους τελικούς χρήστες, δημιουργία δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίας, δημιουργία προπληρωμένων καρτών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω μιας περιορισμένης πρόσβασης περιοχής web, ενώ δεν απαιτείται από τον ιδιοκτήτη του hotspot δικτυακή τεχνογνωσία. Δεν απαιτεί κάποια εγκατάσταση στο χώρο του hotspot. Αρκεί να εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί ένας router Mikrotik και να αποφασιστεί - οριστεί ο τρόπος λειτουργίας της προσφερόμενης, στον τελικό χρήστη, υπηρεσίας.

Το Hsnm cloud αποτελεί τη λύση για αυτόν που επιθυμεί άμεση λειτουργία, με έτοιμη παραμετροποίηση της hotspot υπηρεσίας του

Είναι λύση "με το κλειδί στο χέρι" με αποτέλεσμα να μην απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία για να τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία hotspot.

Είναι ιδανικό για παρόχους (ISP) - ιδιοκτήτες μιας πλατφόρμας HSNM την οποία έχουν εγκατεστημένη σε Cloud server και μεταπωλούν στους πελάτες τους (ξενοδοχεία, χώρους εστίασης κλπ) την cloud υπηρεσία με σκοπό να δημιουργήσουν εύκολα μια επικερδή επιχείρηση. Η παραμετροποίηση και εγκατάσταση γίνεται πλήρως από τον πάροχο - ιδιοκτήτη της πλατφόρμας HSNM και ενοικιάζεται ως υπηρεσία στον τοπικό ιδιοκτήτη του hotspot. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του hotspot δεν έχει το άγχος της παραμετροποίησης ή της ενασχόλησης με τεχνικά θέματα, αρκεί να είναι σε επαφή με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος του παρόχου για να υλοποιήσει στο hotspot του τα ζητούμενα του και να καλύψει τις ανάγκες του.

Έτσι επιτυγχάνονται πολύ χαμηλά κόστη αρχικής επένδυσης από τον ιδιοκτήτη του hotspot, που αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον πάροχο την ετήσια συνδρομή και συνάμα να μπορεί να προωθήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στους πελάτες του, παρέχοντας τους και αυτός με τη σειρά του μια πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία.