Ξεκινήστε άμεσα. Δοκιμάστε το Welcome Portal.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προσομοίωση της σελίδας που βλέπει ο τελικός χρήστης αφού συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο της επιχείρησης.
Μια ζωντανή παρουσίαση μερικών από τις δυνατότητες του HSNM.