Το hotspot σας, βασισμένο σε πολιτικές & πλάνα υπηρεσιών

Το HS Network Manager προσφέρει μια πλήρη σειρά από λειτουργικότητες για τη δημιουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τις ρυθμίσεις αυτές είναι σε θέση να καθορίσει μόνο ο Διαχειριστής από το μενού system dashboard. Οι μεταπωλητές και ιδιοκτήτες των Hotspot ζητούν από το διαχειριστή να δημιουργήσει υπηρεσίες με τα χαρακτηριστικά που θέλουν να παρέχουν. Ορίστε την υπηρεσία του Hotspot σας ως: δωρεάν, με χρονικό περιορισμό, επί πληρωμή κλπ.  

Τι είναι μια πολιτική Hotspot?

Η πολιτική είναι η φιλοσοφία και μια σειρά κανόνων που αφορούν σε μια προσφερόμενη υπηρεσία. Το HS Network Manager, παρέχει μια σειρά από έτοιμες πολιτικές, οι οποίες είναι δυνατό να τροποποιηθούν αλλά και δυνατότητα προσθήκης νέων. Επιλέξτε ανάμεσα σε περιορισμό χρόνου πρόσβασης ή περιορισμό όγκου δεδομένων. Αποφασίστε την παρεχόμενη ταχύτητα σύνδεσης, δυναμική διαμόρφωση ταχύτητας, αδράνεια και χρονικό όριο λήξης της συνεδρίας. Οι επιλογές της πολιτικής, εμφανίζονται σε μια φόρμα διαχείρισης βήμα προς βήμα.
 hsnm policy
hsnm settings 

Τι είναι το προϊόν του Hotspot?

Το προϊόν, είναι αυτό που ο τελικός χρήστης καλείται να διαλέξει ή αυτό που αυτόματα του αποδίδεται (στην περίπτωση δωρεάν πρόσβασης) στη φάση της σύνδεσης χρήστη. Κάθε ένα Hotspot μπορεί να προσφέρει πολλαπλές επιλογές προϊόντων.

Κάθε προϊόν, είναι συσχετισμένο με συγκεκριμένη πολιτική που ορίζει τις παραμέτρους, περιορισμούς και επιδόσεις της υπηρεσίας. Το HS Network Manager, παρέχει μια σειρά από έτοιμα προϊόντα, τα οποία όμως είναι δυνατό να τροποποιηθούν αλλά και να προστεθούν νέα. Επιλέξτε χρόνο, όγκο δεδομένων, τιμή, λήξη του προϊόντος. Οι επιλογές αυτές βρίσκονται σε μια φόρμα διαχείρισης βήμα προς βήμα.

Όλες οι πολιτικές και τα προϊόντα είναι δυνατό να συνδυαστούν στα domains και τα hotspot ώστε να διαφοροποιηθεί η γκάμα των επιλογών σύνδεσης για τον τελικό χρήστη και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα! Το HS Network Manager έχει απεριόριστες επιλογές και εσείς πρέπει να διαλέξετε τις καλύτερες.

Ποσοστά & εισόδημα από το hotspot

Το HS Network Manager δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι πλέον προφανές ότι, η πολύ-επίπεδη διαχείριση, αποτελεί τόσο επικερδές όσο και επεκτάσιμο σύστημα hotspot. Κάθε ρόλος της αλυσίδας λαμβάνει εισόδημα.

Η υπηρεσία του Hotspot μπορεί να είναι δωρεάν ή επί πληρωμή και για αυτό, για να γίνει δίκαια η διανομή των εσόδων προς έκαστο χειριστή , παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διανεμόμενου ποσοστού (%) επί του συνολικού ποσού πωλήσεων, για κάθε μεταπωλητή και διευθυντή.

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μέσα στην σελίδα ρύθμισης των παραμέτρων του κάθε ρόλου και μπορεί να οριστεί μόνο από τον διαχειριστή.

 free hotspot