Ανανέωση των πληροφοριών της hotspot υπηρεσίας σας

Το HS Network Manager, είναι μια δυναμική λύση η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες συσχετισμένες με την τοποθεσία του hotspot σε πραγματικό χρόνο, τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές στην υπηρεσία και τη σφαιρική επισκόπηση συστήματος.

Δείτε, ακολουθήστε και επικοινωνήστε με τη hotspot υπηρεσία σας, παντού και πάντα, ακόμη και με απομακρυσμένη πρόσβαση.

hotspot location

Φτιάξτε χάρτες των hotspot σας και δείτε τις τοποθεσίες τους.

Κάθε πινέζα (pin) στο χάρτη, αντιστοιχεί σε ένα τοπικό κόμβο της υπηρεσίας. Ο Χάρτης ανανεώνεται συνεχώς και είναι βασισμένος στο Google API. Απλά συναρπαστικό και αξιόπιστο.

Η λίστα συνδεδεμένων συσκευών, εμφανίζει το σύνολο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο hotspot την τρέχουσα στιγμή. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη στο μενού system της πλατφόρμας.